Μαθηματικά Α' Δημοτικού

Σε αυτή την κατηγορία μπορείτε τον μοναδικό διαγωνισμό που υπάρχει για την Α' δημοτικού, που είναι ο διαγωνισμός Kangourou Μαθηματικών. Υπάρχουν διαθέσιμα τα δοκίμια και οι λύσεις του διαγωνισμού.