Μαθηματικά Β' Δημοτικού

Σε αυτή την κατηγορία μπορείτε να βείτε τον μοναδικό διαγωνισμό που υπάρχει για την Β' δημοτικού, που είναι ο διαγωνισμός Kangourou Μαθηματικών. Υπάρχουν διαθέσιμα τα δοκίμια και οι λύσεις του διαγωνισμού.