Εξεταστικά Δοκίμια

Στην κατηγορία αυτή μπορείτε να βρείτε εξεταστικά δοκίμια για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα του Γυμνασίου και για τα περρισσότερα εξεταζόμενα μαθήματα του Λυκείου. Τα δοκίμια είναι ανά έτος και προέρχονται από πραγματικές εξετάσεις σχολείων Μέσης εκπαίδευσης. Επίσημες λύσεις των δοκιμίων υπάρχουν μόνο στα μαθήματα της Βιολογίας και Χημείας.