Γυμνάσιο

Στην Κατηγορία αυτή μπορείτε να βρείτε εξεταστικά δοκίμια για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Επίσης υπάρχουν οι διαγωνισμοί Μαθηματκής Ολυμπιάδας, Ολυμπιάδας Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Επαρχιακοί και Παγκύπριοι Μαθηματικών καθώς και όλοι οι διαγωνισμοί kangourou στα μαθήματα Ελληνικών, Μαθηματικών, Αγγλικών και Γαλικών. Για όλα τα δοκίμια των διαγωνισμών υπάρχουν λύσεις, ενώ για τα εξεταστικά δοκίμια λύσεις υπάρχουν μόνο για την Χημεία και Βιολογία.