Γαλλικά Α΄ Γυμνασίου

Για το μάθημα των Γαλλικών υπάρχει διαθέσιμος μόνο ο διαγωνισμός Kangourou Γαλλικών που διοργανώνεται ετήσια απο την Thales Foundation Cyprus. Για όλα τα δοκίμια του διαγωνισμού υπάρχουν και λύσεις.