Ιστορία Α΄ Γυμνασίου

 

Στο μάθημα Ιστορίας δεν υπάρχουν διαθέσιμοι διαγωνισμοί, αλλά μονο μερικά εξεταστικά δοκίμια. Τα εξεταστικά δοκίμια δεν έχουν λύσεις.