Αγγλικά Γ΄ Γυμνασίου

Για το μάθημα των Αγγλικών υπάρχει διαθέσιμος μόνο ο διαγωνισμός Kangourou Αγγλικών που διοργανώνεται ετήσια απο την Thales Foundation Cyprus. Για όλα τα δοκίμια του διαγωνισμού υπάρχουν και λύσεις.