Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

Για την Γ' Γυμνασίου, υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά εξεταστικά δοκίμια, καθώς και δοκίμια της Ολυμπιάδας απο το 2005 μαζί με τις λύσεις τους. Λύσεις δεν υπάρχουν για τα εξεταστικά δοκίμια.