Εξεταστικά Δοκίμια Χημείας Α' Λυκείου

Χρονιά Δοκίμιο Λύσεις
2019 Δοκίμιο 2019 Λύσεις 2019
2018 Δοκίμιο 2018 Λύσεις 2018