Εξετάσεις Τετραμήνων Χημείας Α'

Χρονιά Α Τετράμηνο Β Τετράμηνο
2022-2023 Δοκίμιο Λύσεις    
2021-2022 Δοκίμιο Λύσεις Δοκίμιο Λύσεις
2020-2021 Δοκίμιο Λύσεις
2019-2020 Δοκίμιο Λύσεις