Γ' Λυκείου

Στην Γ' Λυκείου υπάρχουν διαθέσιμα εξεταστικά δοκίμια για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, και οι διαγωνισμοί Kangourou Μαθηματικών, Αγγλικών, Γαλλικών και ολυμπιάδες Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, Χημείας καθώς και οι επαρχιακοί και παγκύπριοι διαγωνισμοί μαθηματικών. Λύσεις υπάρχουν για όλα τα δοκίμια των διαγωνισμών και για τα εξεταστικά δοκίμια Βιολογίας και Χημείας.