Φυσική Γ' Λυκείου

Για την Γ' Λυκείου, υπάρχουν διαθέσιμα 15 εξεταστικά δοκίμια παγκυπρίων εξετάσεων, καθώς και δοκίμια της Ολυμπιάδας απο το 2005 μαζί με τις λύσεις τους. Λύσεις υπάρχουν και για τα εξεταστικά δοκίμια.