Πληροφορική Γ' Λυκείου

Για την κατηγορία Πληροφορική Γ' Λυκείου, υπάρχουν διαθέσιμα 15 εξεταστικά δοκίμια παγκυπρίων εξετάσεων(2006-2020). Για τα εξεταστικά δοκίμια υπάρχουν διαθέσιμες και οι λύσεις.