Χημεία Γ' Λυκείου

Για το μάθημα της Χημείας Γ' Λυκείου, υπάρχουν διαθέσιμα 15 εξεταστικά δοκίμια παγκυπρίων και τα δοκίμια της Ολυμπιάδας Χημείας μαζί με τις λύσεις τους. Λύσεις υπάρχουν και για τα δοκίμια των παγκυπρίων.