Λύκειο

Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε τα εξεταστικά δοκίμια για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα της Α' τάξης και σχεδόν όλα της Β' και Γ' τάξης. Υπάρχουν επίσης και οι διαγωνισμοί Ολυμπιάδας Μαθηματικών, Ολυμπιάδας Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, οι επαρχιακοί και παγκύπριοι Μαθηματικών, οι διαγωνισμοί Kangourou ελληνικών (μεχρι Α' Λυκείου), μαθηματικών, αγγλικών και Γαλλικών. Λύσεις υπάρχουν για όλα τα δοκίμια διαγωνισμών ενώ για τα εξεταστικά δοκίμια υπάρχουν μόνο για Χημεία και Βιολογία.