Χημεία Α' Λυκείου

Για το μάθημα της Χημείας Α' Λυκείου, διαθέσιμα υπάρχουν πολλά εξεταστικά δοκίμια και τα δοκίμια της Ολυμπιάδας Χημείας μαζί με τις λύσεις. Σε εξαίρεση με τα υπόλοιπα μαθήματα, στα εξεταστικά δοκίμια Χημείας υπάρχουν και λύσεις των δοκιμίων.