Ιστορία Γ' Λυκείου

Στο μάθημα Ιστορίας Γ΄ Λυκείου, υπάρχουν διαθέσιμα 15 εξεταστικά δοκίμια παγκυπρίων εξετάσεων(2006-2020). Για τα εξεταστικά δοκίμια υπάρχουν διαθέσιμες και οι λύσεις.